Witamy na stronie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim


Dożynki 2019

 
 

 

KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZY WYPIEK CIASTA ZE ŚLIWKAMI

Organizator, miejsce i termin konkursu: 

 1. Gmina Nowogródek Pomorski

 2. Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim

Termin: 31 sierpnia 2019 r.

Miejsce:Trzcinna

 

Cele konkursu:

 

 1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.

 2. Promocja i kultywowanie tradycji wypieku ciasta.

 3. Wymiana doświadczeń z zakresu wypiekania ciast.

 4. Aktywizacja społeczności lokalnej.

 

Kryteria oceny:

 

   1. Walory smakowe: (1-5 punktów)

   2. Pulchność ciasta: (1 - 5 punktów)

   3. Estetyka podania: (1-3 punkty)

 

Warunki uczestnictwa:

 

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Nagrody:

 

 1. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe.

 2. Komisja konkursowa przyzna I,II,III miejsce.

 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie:

 

W konkursie na ''Najsmaczniejszy wypiek ciasta ze śliwkami'' wezmą udział osoby, które zgłoszą chęć udziału do dnia 17 sierpnia br. na adres e-mail kontakt@wok-np.pl lub osobiście w Wiejskim Ośrodku Kultury ul. Szkolna 5 74-304 Nowogródek Pomorski.

 

Komisja konkursowa:

 

W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła komisję konkursową.. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

 

Ogłoszenie wyników:

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez komisję konkursową w dniu
31 sierpnia 2019 r. podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się w Trzcinnej

 

Informacja o celu i sposobie przetwarzania danych:

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie tj. oceny, klasyfikacji i promocji konkursu w mediach.

Pani/Pana Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) tj. na podstawie wyrażonej zgody.

Pani/Pana dane zostaną upublicznione, w związku z upublicznieniem wyników konkursu w mediach służących do informowania społeczności lokalnej o wydarzeniach mających miejsce na terenie Gminy Nowogródek Pomorski lub służących promocji osiągnięć Gminy i jej mieszkańców.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi

klasyfikowanie Pani/Pana w konkursie ''Najsmaczniejszy wypiek ciasta ze śliwkami''.

Uwagi końcowe:

 

 1. Wypieki zgłoszone do konkursu zostaną w całości przeznaczone do wspólnej degustacji po ogłoszeniu wyników.

 2. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i w pełni go akceptują.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  

Regulamin Konkursu

na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"

Dożynki Gminne Trzcinna 2019

Tradycje ludowe, polsko – niemieckie spotkania integracyjne.

 

ORGANIZATORZY:

 

Gmina Nowogródek Pomorski

Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim

 

MIEJSCE KONKURSU:

 

Trzcinna – miejsce za salą wiejską

 31 sierpnia 2019 r.

 

CELE KONKURSU:

 

1. Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie tradycją.

2. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów.

3. Popularyzacja twórczości artystycznej oraz rozbudzenie zainteresowań tradycją ludową.

4.Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy jako głównego rekwizytu obchodów święta plonów.

 

UCZESTNICTWO:

 

1. Każde sołectwo z terenu Gminy Nowogródek Pomorski może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu dożynkowym, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych.

2. Wykonawcą wieńca może być: sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, zespół ludowy lub inna organizacja bądź stowarzyszenie działające w danym sołectwie.

3. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest zgłoszenie się do konkursu do dnia 20 sierpnia 2019 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury

w Nowogródku Pomorskim (tel. 95 747 17 70, 95 747 80 70)

4. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia2019 roku ok. godz. 18.00 /scena/.

 

KOMISJA KONKURSOWA:

 

1. Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców wraz z uzasadnieniem.

 

KRYTERIA OCENY:

 

1.Oceniane będą prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – max. 20 pkt:

- w kształcie kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach,

- w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden nad drugim, a każdy kolejny o mniejszej średnicy,

- w kształcie płaskiej korony,

- zwieńczenie całej formy (krzyż, hostia, monstrancja)

- szkielet konstrukcyjny wieńca (wiklina, metal lub drewniane listewki)

2. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów, tj.: kłosów, ziaren, owoców, warzyw, kwiatów, ziół – max. 10 pkt

3. Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika itp.) - max. 10 pkt

4. Użycie materiałów plastikowych, styropianowych, , sztucznych kwiatów – 5 punktów ujemnych

5. Wykorzystanie roślin będących pod ochroną – 5 punktów ujemnych

 

NAGRODY:

 

1. Organizatorzy zapewniają nagrody pieniężne.

2. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsce oraz nagrody za udział.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

UWAGI KOŃCOWE:

1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

3. Więcej informacji na temat Konkursu udziela Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogórsku Pomorskim ul. Szkolna 5, tel.95 747 17 70, 95 747 80 70.

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie wieńca oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Gminy Nowogródek Pomorski oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim.
5.Regulamin konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Nowogródek Pomorski oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim.  Regulamin konkursu dożynkowego na

"Najpiękniejsze stoisko dożynkowe"

Dożynki Gminne Trzcinna 2019

Tradycje ludowe, polsko – niemieckie spotkania integracyjne.


Organizatorzy konkursu

Gmina Nowogródek Pomorski

Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim


Miejsce konkursu:

 

Trzcinna – miejsce za salą wiejską

31 sierpnia 2019 r.


Cele konkursu:
- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej,
- rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym przygotowaniem stoiska,
- promocja dorobku kulturalnego wsi,
- aktywizacja lokalnej ludności,
- integracja społeczności lokalnej.

Kryteria oceny:
Stoiska będą oceniane według skali od 1 do 5, w każdej kategorii.

Maksymalnie będzie można uzyskać 25 punktów:
1. Materiał wykorzystany do dekoracji stoiska,
2. Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, kompozycja, oryginalność, nowatorski pomysł),
3. Oryginalność produktów jako element dziedzictwa kulturowego,
4. Wygląd, smak i zapach produktów prezentowanych na stoiskach,
5. Sposób ekspozycji i jakość obsługi.


Uczestnicy konkursu:

Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie powinny zgłosić swój udział do 20 sierpnia 2019 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowogródku Pomorskim tel. 95 747 17 70, 95 747 80 70
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie stoiska sołeckiego oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Gminy Nowogródek Pomorski oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim.

Przebieg konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu dożynek – 31 sierpnia 2019 roku.
W konkursie zostanie wyłonione I, II i III miejsce.

1. Oceny stoisk dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny stoisk wraz z uzasadnieniem.


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia2019roku ok. godz. 18.00 /scena/.

Postanowienia końcowe:
Regulamin konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Nowogródek Pomorski oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim.  

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem